Inschrijvingen

De inschrijvingen voor onze school verlopen volgens de afspraken van het lokaal overlegplatform (LOP). Deze afspraken gelden voor alle Dendermondse basisscholen. Hierbij bepaalt elke school een maximum capaciteit van leerlingen. Op onze school is dit 24 leerlingen per geboortejaar.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 starten op 1 februari 2022 volgens de volgende perioden:

periode 1 = voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel: vanaf 1 februari 2022 tot en met 25 februari 2022 (einde om 15.00u)

periode 2= inschrijving voor alle andere leerlingen volgens de sociale mix: vanaf 7 maart 2022 tot en met 1 april 2022 (einde om 15.00u)

periode 3= vrije inschrijvingen volgens de nog beschikbare plaatsen vanaf 19 april 2022

Informatie over vrije plaatsen en inschrijvingen voor het huidige en volgende schooljaar kan je bekomen via toverboon@dendermonde.be of op het nummer 052 21 46 03.