VAKANTIE

Wat een jaar….het begon met de zon in ons hart, maar het ging snel over naar een grote coronapuzzel om dan uiteindelijk toch nog te kunnen afsluiten met een geweldige Rosse Buurtenstoet en een zonnig schoolfeest.

Nu laten we eventjes de boeken toe en zijn we met vakantie. De Toverboon is opnieuw bereikbaar vanaf 22 augustus. En op donderdag 1 september heropenen we onze poorten voor alle kinderen. Ook de ouders zijn welkom voor een tas koffie of thee op deze eerste schooldag .

Graag tot dan, maar eerst een fijne vakantie voor iedereen!

Het TOVERBOONTEAM

UPDATE STORMWEER

Onze school blijft vandaag open, ouders die hun kinderen graag komen ophalen omwille van het aangekondigde stormweer kunnen dit vanaf 12.00u doen. Door problemen met gimme verloopt onze communicatie minder vlot dan normaal. U kan de officiële brief wel raadplegen op gimme, maar krijgt hiervan geen automatisch bericht.

Met dank voor uw begrip

juf Sandra

INSCHRIJVINGEN 2022 -2023

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar verlopen opnieuw volgens drie perioden. Deze perioden zijn voor alle Dendermondse basisscholen vastgelegd als volgt:

Van 1 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022 voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel.

Van 7 maart 2022 tot en met 1 april 2022 voor alle andere leerlingen volgens de regels van de sociale mix en maximum capaciteit.

Vanaf 19 april vrije inschrijvingen tot de maximumcapaciteit bereikt is.

Bent u nieuw op onze school? Dan komt u best zo snel mogelijks langs tussen 7 maart en 1 april. De inschrijvingen gaan door tijdens de schooluren op het secretariaat van onze school. Een afspraak maken mag, maar is niet noodzakelijk of bindend voor de volgorde van inschrijven.

Corona brengt vaak onverwachte aanpassingen met zich mee, hou daarom deze website goed in de gaten of neem contact op met de school voor de allerlaatste afspraken omtrent inschrijvingen.

Laat de zon in je hart, wees welkom op de Toverboon!

Na een vakantie met veel te veel regen, laten we de zon in ons hart! Alle Toverbonen zijn welkom op woensdag 1 september. Kom tussen 8.00u en 8.20u naar school, dan ben je zeker op tijd op deze eerste schooldag. De ouders kunnen we nog niet toelaten op de speelplaats, maar we zorgen in ieder geval voor een zonnige start voor de kinderen.

Graag tot dan!

Het TOVERBOONteam

Digitale openschool en start inschrijvingen

www.tinyurl.com/toverboon

We nodigen je graag uit voor een digitaal bezoekje aan onze school. Via bovenstaande link kan je een kijkje nemen in alle klassen en kennis maken met de visie van onze school: “gelukkig groot worden”.

De inschrijvingen voor broers en zussen starten op 1 februari, deze verlopen digitaal. Alle andere leerlingen kunnen inschrijven vanaf 1 maart. De link kan je telkens vinden bij “inschrijvingen” op deze site.

Welkom in onze TOVERBOONbubbel!

Het schooljaar is begonnen en we zijn blij om iedereen opnieuw te mogen begroeten.

Dit schooljaar verloopt de schoolcommunicatie grotendeels digitaal via het GIMME platform. Mocht u hiermee problemen ondervinden dan horen we het graag via toverboon@dendermonde.be

Omwille van de Coronamaatregelen werken we dit schooljaar met 3 toegangspoorten en 3 fietsenstallingen:

Het zesde leerjaar via de Denderbellestraat, het tweede, derde, vierde en vijfde leerjaar via de zijweg aan de R. Ramlotstraat, het eerste leerjaar en alle kleuterklassen via de groene poort aan de parking. Opgelet de oudsten van het gezin, nemen de ingang en uitgang van de jongste van het gezin. Aan de ophalende (groot)ouders vragen we om een mondmasker te dragen, en de afstand in de wachtrijen te bewaren.

Verder wensen we ieder een fijn schooljaar toe waarin we samen gelukkig GROOT worden!

Het TOVERBOONteam

Schorsing van de lessen als versterkte maatregel tegen het Coronavirus.

Via onderstaande link kom je te weten, wat dit nu precies betekent voor de leerlingen van onze school. Om het leerrecht van onze leerlingen te garanderen, zullen de leerkrachten van de lagere school ,vanaf volgende week met de ouders van hun klas communiceren via mail.

https://www.detoverboon.be/wp-content/uploads/2020/03/brief-versterkte-maatregelen-tegen-het-coronavirus-1.pdf

Aanpassingen van deze maatregel zullen, zodra goedgekeurd door het lokale bestuur, steeds langs deze weg (en via facebook) gecommuniceerd worden. Wij danken iedereen voor de medewerking en het begrip in deze moeilijke dagen.

maatregelen Coronavirus

Nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Beste ouder

De overheid neemt nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken en om kwetsbare groepen te beschermen. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen. Zo geldt bijvoorbeeld het advies om grote indoorevenementen te annuleren. Er zijn ook extra maatregelen om ouderen te beschermen, omdat deze tot de risicogroep behoren.

De burgemeester volgt samen met de schooldirecties en de veiligheidscel de situatie nauwgezet op, gebaseerd op de instructies van de overheid en de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Onderwijs. Er is geen reden tot ongerustheid of paniek.

Voor scholen en stedelijke academies geldt:

  • Scholen blijven open en focussen zich op hun kerntaak: lesgeven.
  • Het contact tussen kinderen en volwassenen (of andere externen) moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Het lokaal bestuur Dendermonde beslist om alle activiteiten waar contacten met externen mogelijk zijn te annuleren tot de paasvakantie, zoals bv. opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen, zwemmen …

Wat betekent dit concreet voor GBS  De Toverboon…?

Volgende geplande activiteiten zullen niet doorgaan:

12/03 oudercontact kleuter
en
lager
12/03 Activiteit jeugdboekenmaand
bezoek expo Ros Beiaard
L4
17/03 Cc Belgica: ik ben heel veel liefde L1 en L2
19/03 Activiteit jeugdboekenmaand
bezoek expo Ros Beiaard
L5
23/03 Ijsschaatsen te Liedekerke L3,L4,
L5, L6
27/03 Op stap dagen (bezoek aan secundair:
Oscar Romero)
L6
27/03 Megafuif – Zenith in samenwerking
met lokale politie
L6
30/03tot 03/04 Musicaklassen Neerpelt*
meer info volgt later
L5,L6

Volgende wekelijkse activiteiten worden gaan tijdelijk niet door:

Leesmoekes, schilmoekes, composteren, spelletjesnamiddag, samenwerking met woonzorgcentrum en zwemmen.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch niet nodig:  

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je zelf doen?  

Als iedereen de preventieve maatregelen zo goed mogelijk naleeft, kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus in ons land niet doorbreekt of op z’n minst een minder grote uitbraak wordt.

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. Neem telefonisch contact op met je huisarts, die de juiste procedure volgt.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. 

Meer informatie?  

  • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.  
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800-14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
  • Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. 

Hoogachtend


Namens het college van burgemeester en schepenen

Wouter Van der Vurst               Sandra Mannaert             Piet Buyse

algemeen directeur                    directeur                                burgemeester