Toverregels

Toverregels

We hanteren 7 toverregels op onze school. Samen met de dieren van de axenroos bieden ze kapstokken aan kinderen en leerkrachten om sociaal vaardiger met elkaar om te gaan.

We tonen respect.

 • We tonen respect voor elkaar, het personeel, bezoekers van de school en het materiaal waar we mee mogen werken en spelen.

We voelen ons wel in ons vel.

 • We zorgen goed voor ons lichaam en geest en onze omgeving.
  • We eten gezond en bewegen voldoende.
  • We leren onze gevoelens uiten.
  • We tuinieren, composteren en sorteren op onze school.

Rustig samen, rustig onderweg.

 • Wanneer we samen op stap gaan, blijven de gedragsregels gelden en houden we ons aan de regels van het verkeer.
 • We luisteren naar elkaar en zijn rustig bij schoolactiviteiten.

We zorgen voor een aangename refter.

 • We eten op een rustige manier, zonder snoep.
 • We gebruiken een brooddoos en vermijden afval.

We nemen een goede start.

 • We komen op tijd naar school, gaan tijdig in de rij staan ….
 • We zijn in orde met het huiswerk, het meebrengen van materialen…

We zeggen neen tegen pesten.

 • We kennen het verschil tussen ruziemaken, plagen en pesten. Maar pesten kan echt niet!

We spelen goed.

 • Iedereen krijgt de kans om mee te spelen.
 • Spelregels zijn nodig voor een goed verloop van het spel.
 • We dragen zorg voor het materiaal.