Structuur van de klassen

Klassen

Vanaf september 2021 verwelkomen we de peuters en jongste kleuters samen in de PANDAklas. Dat wil zeggen dat we 2 geboortejaren combineren in één grotere ruimte. Dit geeft ons het voordeel om de hele tijd met 2 leerkrachten te werken in deze groep. Deze klasorganisatie stelt ons in staat om nog beter in te spelen op het tempo van de kinderen.

Vanaf de tweede kleuterklas werken we met leeftijdsgroepen. Elke klas heeft dan een maximum capaciteit van 24 leerlingen. We richten dus 3 kleuterklassen en 6 lagere schoolklassen in.

Brede basiszorg

De zorguren waarover de school beschikt worden verdeeld over alle klassen. Op deze wijze zijn er regelmatig 2 leerkrachten in de klas om de kinderen individueel te begeleiden of om te werken met een kleinere groep of een halve klasgroep. We werken met verlengde instructie in de klas. Zo krijgen enerzijds alle kinderen de juiste hoeveelheid aandacht en anderzijds wordt het zelfstandig werken gestimuleerd.

Klasdoorbrekend werken

Op sommige momenten werken we klasdoorbrekend. Enkele voorbeelden hiervan zijn activiteiten bij de  gezamenlijke thema’s bij de kleuters,  projecten en uitstappen…..

Levensbeschouwelijke vakken

We zijn een gemeentelijke basisschool, dat wil zeggen dat er vanaf het eerste leerjaar een levensbeschouwelijk vak gekozen dient te worden. Deze vakken worden gegeven door leermeesters levensbeschouwelijke vakken in afzonderlijke lokalen. De op onze school gevolgde levensbeschouwelijke vakken zijn : rooms-katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, islamitische godsdienst en protestantse godsdienst.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding wordt vanaf de derde kleuterklas gegeven door een leermeester LO. Bij de jongere kleuters worden de bewegingslessen gegeven door kleuterjuffen. Vanaf de derde kleuterklas bieden we periodiek zwemonderwijs aan.

Uitbreiding van  zorguren

Voor kinderen die het moeilijk hebben met het maken van huiswerk of studeren organiseert de zorgcoördinator huiswerkbegeleiding tijdens de middagpauze.

Kinderen die nood hebben aan een uitdaging kunnen wekelijks terecht in de kangoeroeklas.