Digitale openschool en start inschrijvingen

www.tinyurl.com/toverboon

We nodigen je graag uit voor een digitaal bezoekje aan onze school. Via bovenstaande link kan je een kijkje nemen in alle klassen en kennis maken met de visie van onze school: “gelukkig groot worden”.

De inschrijvingen voor broers en zussen starten op 1 februari, deze verlopen digitaal. Alle andere leerlingen kunnen inschrijven vanaf 1 maart. De link kan je telkens vinden bij “inschrijvingen” op deze site.

Welkom in onze TOVERBOONbubbel!

Het schooljaar is begonnen en we zijn blij om iedereen opnieuw te mogen begroeten.

Dit schooljaar verloopt de schoolcommunicatie grotendeels digitaal via het GIMME platform. Mocht u hiermee problemen ondervinden dan horen we het graag via toverboon@dendermonde.be

Omwille van de Coronamaatregelen werken we dit schooljaar met 3 toegangspoorten en 3 fietsenstallingen:

Het zesde leerjaar via de Denderbellestraat, het tweede, derde, vierde en vijfde leerjaar via de zijweg aan de R. Ramlotstraat, het eerste leerjaar en alle kleuterklassen via de groene poort aan de parking. Opgelet de oudsten van het gezin, nemen de ingang en uitgang van de jongste van het gezin. Aan de ophalende (groot)ouders vragen we om een mondmasker te dragen, en de afstand in de wachtrijen te bewaren.

Verder wensen we ieder een fijn schooljaar toe waarin we samen gelukkig GROOT worden!

Het TOVERBOONteam

Schorsing van de lessen als versterkte maatregel tegen het Coronavirus.

Via onderstaande link kom je te weten, wat dit nu precies betekent voor de leerlingen van onze school. Om het leerrecht van onze leerlingen te garanderen, zullen de leerkrachten van de lagere school ,vanaf volgende week met de ouders van hun klas communiceren via mail.

https://www.detoverboon.be/wp-content/uploads/2020/03/brief-versterkte-maatregelen-tegen-het-coronavirus-1.pdf

Aanpassingen van deze maatregel zullen, zodra goedgekeurd door het lokale bestuur, steeds langs deze weg (en via facebook) gecommuniceerd worden. Wij danken iedereen voor de medewerking en het begrip in deze moeilijke dagen.

maatregelen Coronavirus

Nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Beste ouder

De overheid neemt nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken en om kwetsbare groepen te beschermen. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen. Zo geldt bijvoorbeeld het advies om grote indoorevenementen te annuleren. Er zijn ook extra maatregelen om ouderen te beschermen, omdat deze tot de risicogroep behoren.

De burgemeester volgt samen met de schooldirecties en de veiligheidscel de situatie nauwgezet op, gebaseerd op de instructies van de overheid en de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Onderwijs. Er is geen reden tot ongerustheid of paniek.

Voor scholen en stedelijke academies geldt:

  • Scholen blijven open en focussen zich op hun kerntaak: lesgeven.
  • Het contact tussen kinderen en volwassenen (of andere externen) moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Het lokaal bestuur Dendermonde beslist om alle activiteiten waar contacten met externen mogelijk zijn te annuleren tot de paasvakantie, zoals bv. opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen, zwemmen …

Wat betekent dit concreet voor GBS  De Toverboon…?

Volgende geplande activiteiten zullen niet doorgaan:

12/03 oudercontact kleuter
en
lager
12/03 Activiteit jeugdboekenmaand
bezoek expo Ros Beiaard
L4
17/03 Cc Belgica: ik ben heel veel liefde L1 en L2
19/03 Activiteit jeugdboekenmaand
bezoek expo Ros Beiaard
L5
23/03 Ijsschaatsen te Liedekerke L3,L4,
L5, L6
27/03 Op stap dagen (bezoek aan secundair:
Oscar Romero)
L6
27/03 Megafuif – Zenith in samenwerking
met lokale politie
L6
30/03tot 03/04 Musicaklassen Neerpelt*
meer info volgt later
L5,L6

Volgende wekelijkse activiteiten worden gaan tijdelijk niet door:

Leesmoekes, schilmoekes, composteren, spelletjesnamiddag, samenwerking met woonzorgcentrum en zwemmen.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch niet nodig:  

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je zelf doen?  

Als iedereen de preventieve maatregelen zo goed mogelijk naleeft, kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus in ons land niet doorbreekt of op z’n minst een minder grote uitbraak wordt.

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. Neem telefonisch contact op met je huisarts, die de juiste procedure volgt.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. 

Meer informatie?  

  • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.  
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800-14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
  • Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. 

Hoogachtend


Namens het college van burgemeester en schepenen

Wouter Van der Vurst               Sandra Mannaert             Piet Buyse

algemeen directeur                    directeur                                burgemeester

GELUKKIG NIEUWJAAR

Ook in het nieuwe jaar zijn we paraat ! De informatie omtrent de inschrijvingen voor het volgende schooljaar is nu volledig en kan je vinden onder de knop inschrijvingen. Iedereen is welkom op onze eerst volgende activiteit: de open school dag op 8 februari 2020. Tot dan!

INSCHRIJVINGEN voor het schooljaar 2019-2020.

Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 kan tijdens de schooluren. Het schoolsecretariaat is telkens bereikbaar  tussen 8 u en 12 u  en tussen 13u30 en 15u30.

Vrijblijvend inlichtingen zijn te verkrijgen via toverboon@dendermonde.be of op het nummer 052  21 46 03

Het Toverboonteam

 

 

 

 

SCHOOLFEEST 2019: iedereen welkom!

uitnodiging schoolfeest 2016

Dit jaar presenteren we u een schoolfeest in een nieuw jasje.  We nemen jullie mee naar het dreambeanlandfestival. We werkten klasdoorbrekend en volgens de interesse van de kinderen. Iedereen doet wat hij of zij  het liefste doet. Alles kreeg vorm via verschillende oefenmomenten en we zijn klaar om jullie een echt festival te presenteren: verschillende optredens, een kinderkermis, foodkramen en een echte tearoom.  Onze deuren gaan open om 14.00u!

paasvakantie

We zijn er eventjes niet, de leerlingen en het Toverteam genieten van de paasvakantie. Ondertussen zijn er opfriswerken  aan de gang in het secretariaat en directielokaal: we krijgen een nieuw kleurtje en nieuwe vloer. Benieuwd naar het resultaat? Vanaf  dinsdag 23 april zijn we opnieuw open!

Na de vakantie starten we met de voorbereidingen van het schoolfeest. Iedereen is alvast welkom op zaterdag 18 mei 2019 vanaf 14.00u.