maatregelen Coronavirus

Nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Beste ouder

De overheid neemt nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken en om kwetsbare groepen te beschermen. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen. Zo geldt bijvoorbeeld het advies om grote indoorevenementen te annuleren. Er zijn ook extra maatregelen om ouderen te beschermen, omdat deze tot de risicogroep behoren.

De burgemeester volgt samen met de schooldirecties en de veiligheidscel de situatie nauwgezet op, gebaseerd op de instructies van de overheid en de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Onderwijs. Er is geen reden tot ongerustheid of paniek.

Voor scholen en stedelijke academies geldt:

  • Scholen blijven open en focussen zich op hun kerntaak: lesgeven.
  • Het contact tussen kinderen en volwassenen (of andere externen) moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Het lokaal bestuur Dendermonde beslist om alle activiteiten waar contacten met externen mogelijk zijn te annuleren tot de paasvakantie, zoals bv. opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen, zwemmen …

Wat betekent dit concreet voor GBS  De Toverboon…?

Volgende geplande activiteiten zullen niet doorgaan:

12/03 oudercontact kleuter
en
lager
12/03 Activiteit jeugdboekenmaand
bezoek expo Ros Beiaard
L4
17/03 Cc Belgica: ik ben heel veel liefde L1 en L2
19/03 Activiteit jeugdboekenmaand
bezoek expo Ros Beiaard
L5
23/03 Ijsschaatsen te Liedekerke L3,L4,
L5, L6
27/03 Op stap dagen (bezoek aan secundair:
Oscar Romero)
L6
27/03 Megafuif – Zenith in samenwerking
met lokale politie
L6
30/03tot 03/04 Musicaklassen Neerpelt*
meer info volgt later
L5,L6

Volgende wekelijkse activiteiten worden gaan tijdelijk niet door:

Leesmoekes, schilmoekes, composteren, spelletjesnamiddag, samenwerking met woonzorgcentrum en zwemmen.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch niet nodig:  

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je zelf doen?  

Als iedereen de preventieve maatregelen zo goed mogelijk naleeft, kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus in ons land niet doorbreekt of op z’n minst een minder grote uitbraak wordt.

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. Neem telefonisch contact op met je huisarts, die de juiste procedure volgt.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. 

Meer informatie?  

  • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.  
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800-14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
  • Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. 

Hoogachtend


Namens het college van burgemeester en schepenen

Wouter Van der Vurst               Sandra Mannaert             Piet Buyse

algemeen directeur                    directeur                                burgemeester